Technologie Oracle w biznesie<br>na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania<br>- studia dualne w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Technologie Oracle w biznesie
na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania
- studia dualne w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Projekt UE

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skontaktuj się z nami

BIURO PROJEKTU
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

Tel: 22 3486-534
E-mail: duo@wit.edu.pl

www.wit.edu.pl