Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dn. 17/01/2022

DOTYCZY:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 17/01/2022

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Usługa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarzadzania” (POWR.03.05.00-00-Z114/17-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego