Cel projektu

Projekt realizowany jest na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-DU05/18-00 z dnia 17.07.2018r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji działań w Projekcie od 01.04.2019 r. do 31.03.2023 r.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę.

W ramach Projektu w roku akademickim 2019/2020 w oparciu o współpracę Uczelni z firmą ORACLE – potentatem na światowym rynku informatycznym, uruchamiane zostaną studia dualne na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania (ITZ) o specjalności Oracle Cloud w biznesie . Są to 7 semestralne studia stacjonarne, które kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Projekt obejmuje organizację poniższych form wsparcia:

  • Bezpłatne studia 1 stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, specjalność Oracle Cloud w biznesie
  • Płatny 3 miesięczny staż (stypendium stażowe) w firmie ORACLE

LICZBA MIEJSC – 20