Program studiów

Zamieszczony poniżej 7 semestralny program studiów stacjonarnych o profilu praktycznym na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania (ITZ) w specjalności Oracle Cloud w biznesie został opracowany we współpracy z firmą ORACLE.

Łączna liczba godzin wynosi 3450 (w tym 840 godz. wykładów; 555 godzin ćwiczeń; 960 godzin laboratoriów komputerowych; 90 godzin konwersatoriów oraz 285 godzin przeznaczonych na wykonanie projektów). Łączna liczba punktów ECTS wynosi 227.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2018.1818) z dnia 20 września 2018 roku absolwent otrzyma dyplom inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja.

PROGRAM STUDIÓW