Program studiów

Zamieszczony poniżej 7 semestralny program studiów stacjonarnych o profilu praktycznym na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania (ITZ) w specjalności Oracle Cloud w biznesie został opracowany we współpracy z firmą ORACLE. Łączna liczba godzin wynosi 2596. (w tym 751 godz wykładów; 510 godzin ćwiczeń; 885 godzin laboratoriów komputerowych; 30 godzin konwersatoriów oraz 420 godzin przeznaczonych na wykonanie projektów). Łączna liczba punktów ECTS wynosi 215 . Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2018.1818) z dnia 20 września 2018 roku absolwent otrzyma dyplom inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja.

PROGRAM STUDIÓW