Terminarz rekrutacji

Data Szczegóły procesu rekrutacji
1 czerwcapoczątek rejestracji kandydatów (zapisów internetowych I tura)
15 lipca koniec zapisów  I tura
koniec dokonywania korekt na IKR i
koniec samodzielnego wpisywania wyników maturalnych
ostateczny termin wgrania skanów zaświadczeń lub dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów
ostateczny termin wgrania skanów matur
ostateczny termin wgrania skanów dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe
18 lipca ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
19 lipca początek składania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji oraz opłaty wpisowej
22 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji i wpłaty wpisowego oraz podpisywania Umowy uczestnictwa w projekcie
29 lipca ogłoszenie listy przyjętych w I turze
1 sierpnia początek rejestracji kandydatów (zapisów internetowych II tura)
31 sierpnia koniec zapisów  koniec dokonywania korekt na IKR i koniec samodzielnego wpisywania wyników maturalnych ostateczny termin wgrania skanów zaświadczeń lub dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejówostateczny termin wgrania skanów maturostateczny termin wgrania skanów dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe
3 września ogłoszenie wyników II tury rekrutacji
4 września początek składania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji  oraz opłaty wpisowej
7 września ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze  kwalifikacji i wpłaty wpisowego oraz podpisywania Umowy uczestnictwa w projekcie
10 września ogłoszenie listy przyjętych w II turze