Studia dualne

Co to znaczy STUDIA DUALNE ?

Student w tym systemie działa dwutorowo. Uczestniczy w zajęciach prowadzonych zarówno przez pracowników Uczelni, jak i praktyków pracujących w firmie ORACLE bądź firmach partnerskich, a także odbywa staż w firmie ORACLE, za który otrzymuje wynagrodzenie.
Zajęcia praktyczne  będą realizowane w dwóch etapach:

I etap
Celem I – szego etapu jest przygotowanie studentów do realizacji stażu zawodowego.  W ramach tego etapu na semestrach 3-5 będą realizowane dla nich zajęcia dydaktyczne prowadzone przez przedstawicieli pracodawcy – 8 przedmiotów specjalnościowych  dających niezbędną wiedzę i umiejętności, jakimi będą posługiwać się w trakcie stażu.

II etap

W semestrze 6 i 7 będą  realizowane: staż zawodowy, warsztaty pracy grupowej a także przygotowanie pracy dyplomowej. Temat podjętej dyplomowej pracy inżynierskiej będzie powiązany z tematyką zadań realizowanych w firmie ORACLE w trakcie stażu.

Zalety studiów dualnych

  • zawód przyszłości;
  • doświadczenie zawodowe;
  • możliwość zatrudnienia w firmie ORACLE;
  • konkretne pieniądze podczas odbywania stażu;
  • studia są w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej.